Price
By date added
By rating
Found 9 object(s)

Shchaslyvyy
Shchaslyvyy
From 500$ / m2
ID: 13435 | 8 floors
Crystal
From 750$ / m2
ID: 13270 | 12 floors
Unity
From 1005$ / m2
ID: 1283 | 4 floors
Pannonia
Pannonia
From 805$ / m2
ID: 1281 | 4 floors
Tetris
From 655$ / m2
ID: 1279 | 8 floors
Dream City
Dream City
From 1000$ / m2
ID: 1276 | 6 floors
Modern
From 655$ / m2
ID: 1274 | 9 floors
Parus Riverside
Parus Riverside
From 650$ / m2
ID: 1270 | 9 floors
Square
From 650$ / m2
ID: 1268 | 6 floors

الأسعار لكل متر مربع. في الأحياء الشعبية في زهورود

يصرفالأسعار تبدأ م
Verbnyk805$ / m2
Bozdosh655$ / m2
Velykyi Galagov650$ / m2
Malyi Galagov1000$ / m2

المباني الجديدة في أحياء زهورود

ما مدى فائدة وكانت هذه المعلومات:
متوسط تقييم: 4.36. الأصوات: 155