ფასი
გამოქვეყნების თარიღის მიხედვით
პოპულარობის მიხედვით
ნაპოვნია 11 ობიექტი

Metro park
715$ / მ2
ID: 12773 | 11 სართულიანობა
 Park Slavi
660$ / მ2
ID: 12769 | 4 სართულიანობა
Kharkivsky
2500$ / მ2
ID: 12764 | 24 სართულიანობა
Metropoliya
1205$ / მ2
ID: 12757 | 25 სართულიანობა
Metropoliya 2
1280$ / მ2
ID: 12756 | 25 სართულიანობა
Zlagoda
930$ / მ2
ID: 12693 | 23 სართულიანობა
Olympic Park
733$ — 911$ / მ2
ID: 739 | 26 სართულიანობა
Revutsky
605$ / მ2
ID: 736 | 25 სართულიანობა
Zlagoda
778$ / მ2
ID: 708 | 23 სართულიანობა
Terracotta
658$ / მ2
ID: 697 | 27 სართულიანობა
Swan
720$ / მ2
ID: 696 | 25 სართულიანობა

Vyrlitsa სადგურის მახლობლად ახალ კორპუსებში ბინების ფასები (მიმდინარე თარიღიდან მარტი 2024)

ობიექტი ფასი
Terracotta 28294$
Park Slavi 15840$
Olympic Park 21990$
Revutsky 29040$
Metropoliya 2 42240$

ახალი შენობები მეტროს სადგურთან კიევის