კონფედენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა კომპანია GEOLN LLC სერიოზულად უდგება თქვენი კონფიდენციალური ინფორმაციის შენახვის საკითხს. თქვენი მონაცემები ინახება უსაფრთხოდ და მუშავდება ზოგადი მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის დებულებების შესაბამისად (GDPR) (EU) 2016/679.

არსებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება GEOLN LLC-ს ყველა კლიენტზე, და ასევე მომსახურეობაზე და პროდუქტებზე, რომელსაც ჩვენი კომპანია გთავაზობთ. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობების მიღებით მომხმარებელი ეთანხმება მოწოდებული პერსონალური მონაცემების ავტომატურ დამუშავებას აქ მითითებული მიზნებისთვის.

• 1. პირადი მონაცემები. რიგი სერვისების უზრუნველსაყოფად (შეტყობინება ფასების ცვლილებებზე, ფასდაკლების სერტიფიკატების მოთხოვნები და სხვა) გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია შესაბამისი სერვისის გაფორმებისას: თქვენი სრული სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი.

• 2. ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ. უ/ქ მშენებლებისა და გამყიდველებისთვის, სიტუაციებში, როცა ამას მოითხოვს კანონი და ზოგიერთი იურისდიქციის წესები, GEOLN LLC-ს აქვს უფლება მოითხოვოს მომხმარებლის მონაცემები, რათა შეამოწმოს მისი ვინაობა: საცხოვრებლის ადგილის დამადასტურებელი საბუთები; მომხმარებლის პირადობის მოწმობის დასკანირებული ასლი; ქონების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ჩვენ ვიყენებთ ფაილებს Cookie, რაც ჩვენს საიტთან, მომსახურეობასთან და პერსონალიზირებული რეკლამის ჩვენებასთან დაკავშირებულ ურთიერთქმედებებს უფრო მოსახერხებლს ხდის.

• 3. ინფორმაციის დამუშავების მიზნები. პერსონალური მონაცემები იკრიბება და ინახება იმისთვის, რომ: განხორციელდეს თქვენი პირადი ანგარიშის მართვა; მოგაწოდოთ შეკვეთილი სერვისები და განხორციელდეს მათი მართვა; დამუშავდეს გადახდები; მოგაწოდოთ ინფორმაცია სერვისების ცვლილებებზე, განახლებებზე და პროექტის სიახლეებზე.

• 4. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. თქვენ ხართ სრული პასუხისმგებელი მოწოდებულ ინფორმაციაზე და პირად საბუთებზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევწყვიტოთ მომსახურეობის გაწევა, თუ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს, არის ცრუ, ან შეიცავს მოპარულ პირად ინფორმაციას, მონაცემებს ან საბუთებს. • 5. მესამე მხარეები. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოგვაწვდით პირად ინფორმაციას, ის იქნება გამოყენებული მხოლოდ

თქვენს და GEOLN LLC-ს სერვისებს შორის ურთიერთობების კონტექსტში. ჩვენ არ გადავცემთ, არ მივყიდით, არ მივაქირავებთ თქვენს პირად მონაცემებს მესამე პირებს. თქვენი პირადი ინფორმაცია შეიძლება იყოს გამოყენებული პროდუქტებისა და სერვისების მომწოდებლების მიერ, რომლებთანაც ჩვენ ვმუშაობთ სხვადასხვა ქვეყნებში, თუ ამას ითხოვს კონკრეტული ქვეყნის კანონები და წესები. სახელმწიფო სააგენტოს, სამართალდამცველი ორგანოს, სასამართლოს ან კანონით გათვალისწინებბული მოთხოვნების თანახმად, შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე, GEOLN LLC-ს შეუძლია გადასცეს მათ ინფორმაცია თქვენი პირადი მონაცემებისა და პირადი ანგარიშის შესახებ.

• 6. გამოყენების წესი (უ/ქ მშენებელი ან დარეგისტრირებული გამყიდველი). თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად დაათვალიაეთ და შეიტანოთ ცვლილებები თქვენს პირად ინფორმაციაში GEOLN LLC-ს სერვისის პირად კაბინეტში, ან მიმართოთ ჩვენს დახმარების ცენტრს. ზოგადი მონაცემების დაცვისა და რეგულირების შესახებ კანონის (GDPR) შესაბამისად თქვენ გაქვთ უფლება უარი განაცხადოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე და გამოიყენოთ წვდომის, შესწორების, წაშლის, შეზღუდვის და მონაცემების გადატანის უფლება. მიაქციეთ ყურადღება: თუ თქვენ გადაწყვეტთ თქვენი პირადი მონაცემების წაშლას, ამ მოქმედებებმა შეიძლება ხელი შეგვიშალოს ჩვენი პროდურქტების და სერვისების თქვენთვის მოწოდებაში. ნებისმიერი შეკითხვით, არსებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, მოგვმართეთ მისამართზე info@geoln.com.

• 7. უსაფრთხოება. ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ ყველა თქვენგან მოწოდებული პირადი მონაცემები, იქნება სანდოთ დაცული. ჩვენ ვასრულებთ ყველა ტექნიკურ მოთხოვნას და ვატარებთ საჭირო უსაფრთხოების შემოწმებებს, პირადი ინფორმაციის ნებისმიერი დანაკარგის, არასწორად გამოყენების, შეცვლის და მესამე პირების მხრიდან არასანქციონირებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად.