მომსახურეობისთვის გადახდილი თანხის ანაზღაურების პოლიტიკა.

თანხის ანაზღაურების პირობა ეს არის მომსახურების გაწევის ზოგადი პოლიტიკის დამატებითი პირობების ნაწილი, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე - https://geoln.com/ka/terms-of-use. მოცემულ გვერდზე დაწვრილებით განვმარტავთ თანხის დაბრუნების პოლიტიკის საფეხურებს.

თანხის ანაზღაურების მისაღებად განცხადების გაგზავნისთვის აუცილებელია:

  • თქვენი ელექტრონული ფოსტიდან, რომლითაც დარეგისტრირებული ხართ GEOLN.COM-ზე გამოგვიგზავნოთ წერილი info@geoln.com-ზე.
  • თემის სათაურში მიუთითეთ - გაწეული მომსახურების თანხის ანაზღაურება.
  • მაქსიმალურად დაწვრილებით აგვიხსენით მიზეზი, რის გამოც გსურთ მიიღოთ ანაზღაურება.
  • ჩვენი ფინანსური განყოფილება და მომსახურების გაწევის მონიტორინგის დეპარტამენტი განიხილავს განაცხადს 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
  • პასუხი, მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გეცნობებათ ელ.ფოსტის მეშვეობით.