მომსახურების გაწევის პოლიტიკა

GEOLN.COM მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევის პოლიტიკა ეს არის საიტის ფართო საზოგადოებრივი შეთავაზებისა და გამოყენების პირობების დამატებითი და განუყოფელი ნაწილი, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე - https://geoln.com/ka/terms-of-use

იურიდიული პირებისთვის

ბიზნეს პარტნიორების მიერ GEOLN.COM ანგარიშის გამოყენების პირობები მითითებულია ბმულზე - https://geoln.com/ka/legal/business-partners. კომპანია GEOLN.COM-ს შეუძლია მომხმარებლის ონლაინ ანგარიშებზე წვდომა გადასცეს თავის ბიზნეს პარტნიორებს, მათ შორის დეველოპერის პირადი ანგარიშისა და პარტნიორთა ცენტრის ჩათვლით (შემდგომში „GEOLN.COM სერვისები“).

იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირებმა, რომლებსაც აქვთ წვდომა ამ ანგარიშებზე, GEOLN.COM-თან პირდაპირი შეთანხმების საფუძველზე ან GEOLN.COM-ის ბიზნეს პარტნიორების სახელით (შემდგომში „ძირითადი ხელშეკრულება“) უნდა დაიცვან გამოყენების ეს პირობები.

პირადი ანგარიშის გამოყენების პირობები აისახება GEOLN.COM-თან გაფორმებულ მთავარ ხელშეკრულებაში.


ფიზიკური პირებისთვის

ფიზიკური პირები GEOLN.COM-ს იყენებენ ზოგადი მომსახურების პირობებით. სერვისებზე წვდომის სერვისები ონლაინ რეჟიმში, ხოლო მათი გადახდა ონლაინ პარტნიორი ბანკის ან გადახდის სისტემის საშუალებით ხორციელდება.