Czy warto inwestować na rynkach finansowych krajów rozwijających się?

Perspektywy analityków dotyczące lokowania kapitału w gospodarkach wschodzących.
Opublikowano 29/07/2022

W inwestycjach powszechny jest podział rynków finansowych na rozwinięte i rozwijające się, głównie ze względu na możliwości i ryzyko inwestycyjne.

Chociaż nie ma konkretnej definicji dla gospodarek rozwiniętych i rozwijających się, gospodarkę rozwiniętą lub rynek rozwinięty określa się jako kraj o stosunkowo wysokich wskaźnikach wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa. Z kolei gospodarki rozwijające się charakteryzują się słabo rozwiniętym przemysłem i dużym stopniem zależności gospodarczej od krajów rozwiniętych.

Czy warto inwestować na rynkach finansowych krajów rozwijających się? — Porady ekspertów i recenzje nieruchomości na GEOLN.COM. Zdjęcie 1

W 2020 roku wielu analityków zaleca inwestorom prywatnym stopniowe zmniejszanie udział akcji rynków rozwiniętych i skupienie się dłużne papiery wartościowe rynków wschodzących..

Dziś tylko MFW ma klasyfikację krajów rozwijających się. Ukraina jest na tej liście, na podstawie dzisiejszych realiów. Jednak po pandemii listy zostaną zweryfikowane. Ale strategie i trendy inwestycyjne nie ulegną zmianie.