Спецжитлофонд w Kijów: nieruchomość od dewelopera

Obiekty na sprzedaż: 2
Ceny od: 620$/m2

Developery na mapie

Developer

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej dla utrzymania i funkcjonowania funduszu mieszkaniowego specjalnego przeznaczenia „Spetszhilfond” zostało utworzone decyzją rady miasta Kijowa z dnia 1 marca 2001 r. Nr 217/1194 w sprawie własności komunalnej wspólnoty terytorialnej stolicy Ukrainy i jest podległe Departamentowi Budownictwa i Mieszkalnictwa Administracji Państwowej Miasta Kijowa.

Podstawowa działalność

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: realizacja funkcji klienta naprawy, przebudowy, budowy budynków i budowli mieszkalnych, przyciąganie inwestycji w określony sposób w celu sfinansowania naprawy, przebudowy, budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, parkingów itp., Utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z wymogami istniejącego zasady i normy działania technicznego.

Opinie

Nic nie znalazłeś

Zadaj pytania