Спецжитлофонд קיב: נכס ממפתח

חפצים למכירה: 2
מחירים החל מ: 620$למ"ר

מבנים חדשים במפה

קבלן

חברת השירות לתחזוקה ותפעול של קרן הדיור למטרה המיוחדת "ספצ'ילפונד" הוקמה על ידי החלטת מועצת העיר קייב מיום 1 במרץ 2001 מס '217/1194 על הרכוש המשותף של הקהילה הטריטוריאלית של בירת אוקראינה וכפופה למחלקת הבינוי והשיכון של מינהל המדינה בקייב.

פעילות ראשונית

נושא הפעילות של המיזם הוא: יישום פונקציות הלקוח של התיקון, השיקום, הקמת מבני מגורים ומבנים, משיכת השקעות באופן שנקבע למימון תיקונים, שחזור, הקמת מבני מגורים ולא מגורים, חניונים וכו ', תחזוקת מלאי הדיור בהתאם לדרישות הקיים כללים ונורמות של פעולה טכנית.

תגובות

אין תוצאות

לשאול שאלה