Metro Plus גאורגיה: נכס ממפתח

חפצים למכירה: 0
מחירים החל מ: —למ"ר

חפצים למכירה

אין תוצאות

מבנים חדשים במפה

אין תוצאות

קבלן

מטרו פלוס יזם ביסס את עצמו כיזם אמין שממלא את חובותיו בזמן. תיק היזם כבר כולל חפץ שלם במרחק 200 מטר מהים, רכבת תחתית מורכבת למגורים+.

בנוסף לפרויקטים הנוכחיים, מטרו פלוס מיישמים מתקנים חדשים בבאטומי.

תגובות

אין תוצאות

לשאול שאלה