Metro Atlas Georgia גאורגיה: נכס ממפתח

חפצים למכירה: 7
מחירים החל מ: 800$למ"ר

מבנים חדשים במפה

קבלן

Metro Avrasiya גאורגיה נוסדה בשנת 2010 בגיאורגיה Metro Avrasiya חברה המתרחבת כל הזמן מאחד 17 חברות עצמאיות. 

ההון העצמי הוא 300.000.000 לארי, הושקעו 100.000.000 דולר ארה"ב. 

הפעילות העיקרית של החברה היא בנייה וניהול של תחבורה ותחבורה נוסעים, שירותים טובים, תיירות, בנייה וניהול של בתי מלון, שכירות של הנחות מסחריות, ייצור ומכירה של חומרי בניין, מזון, תרופות וארגונים גדולים אחרים של עסקים קטנים. 

תגובות

אין תוצאות

לשאול שאלה