Green Development תביליסי: נכס ממפתח

חפצים למכירה: 1
מחירים החל מ: 650$למ"ר

מבנים חדשים במפה

קבלן

פיתוח ירוק היא חברת אחזקות השקעות בבעלות Private Capital Pattern, חברת בת שנוסדה בשנת 2004. מלבד טביליסי, החברה פועלת בערים אירופיות שונות. במהלך פעולתה הקבוצה יישמה יותר ממיזם פיתוח מצליח אחד.

תגובות

אין תוצאות

לשאול שאלה