PUBR w Polska: nieruchomość od dewelopera

Obiekty na sprzedaż: 0
Ceny od: —/m2

Obiekty na sprzedaż

Nic nie znalazłeś

Developery na mapie

Nic nie znalazłeś

Developer

P.W. PUBR Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku usług budowlanych od 1997 r. po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa www-pubr-fair-playexprespaństwowego utworzonego w 1951 r.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót budowlano-montażowych, obiektów ,,pod klucz”, remonty, przebudowy, adaptacje i modernizacje.

Zajmujemy się również budową i sprzedażą mieszkań.

Realizujemy roboty budowlano-montażowe w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Posiadamy własne zaplecze produkcyjno-usługowe.

Łączymy tradycje firmy z bardzo surowymi wymaganiami jakościowymi robót i dużą konkurencyjnością na rynku usług budowlanych.

Uzyskaliśmy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzającego zdolność spółki do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE, NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET”.

Opinie

Nic nie znalazłeś

Zadaj pytania