Found 4 object(s)

נדל"ן בבניינים חדשים מיזמים של ילובה

Alesta Yalova
Alesta Yalova
החל מ 770$ למ"ר
ID: 6208 | 5 קומות
Kudu Paradise House
Kudu Paradise House
החל מ 586$ למ"ר
ID: 5844 | 4 קומות
Kudu Sea Horse
Kudu Sea Horse
החל מ 1410$ למ"ר
ID: 5843 | 4 קומות
Yalova Life
Yalova Life
החל מ 300$ למ"ר
ID: 5403 | 5 קומות

ילובה. עסקאות נדל"ן לוהטות

Kudu Paradise House
Kudu Paradise House
החל מ 586$ למ"ר
ID: 5844 | 4 קומות
Kudu Sea Horse
Kudu Sea Horse
החל מ 1410$ למ"ר
ID: 5843 | 4 קומות

שאלות נפוצות

האם ניתן לרכוש נכס ילובה מרחוק?
האם אזרחים ממדינות אחרות יכולים לקנות נכס ילובה?
האם תוכנית תשלומים זמינה לרכישת נכס ילובה?