Found 2 object(s)

נדל"ן בבניינים חדשים מיזמים של טבריה

BLUE
החל מ 3000$ למ"ר
ID: 7647 | 8 קומות
השופטים 10 טבריה
השופטים 10 טבריה
החל מ 2880$ למ"ר
ID: 7519 | 9 קומות

טבריה. עסקאות נדל"ן לוהטות

BLUE
החל מ 3000$ למ"ר
ID: 7647 | 8 קומות

שאלות נפוצות

האם ניתן לרכוש נכס טבריה מרחוק?
האם אזרחים ממדינות אחרות יכולים לקנות נכס טבריה?
האם תוכנית תשלומים זמינה לרכישת נכס טבריה?