Found 1 object(s)

נדל"ן בבניינים חדשים מיזמים של מוצא עילית

אזורים מוצא עילית
אזורים מוצא עילית
החל מ 6780$ למ"ר
ID: 6813 | 3 קומות

מוצא עילית. עסקאות נדל"ן לוהטות

אזורים מוצא עילית
אזורים מוצא עילית
החל מ 6780$ למ"ר
ID: 6813 | 3 קומות

שאלות נפוצות

האם ניתן לרכוש נכס מוצא עילית מרחוק?
האם אזרחים ממדינות אחרות יכולים לקנות נכס מוצא עילית?
האם תוכנית תשלומים זמינה לרכישת נכס מוצא עילית?