როგორ დაიცვან თავი უძრავი ქონების გამყიდველმა და მყიდველმა გარიგების დადებისას?

გამოქვეყნებულია 17/02/2021

როგორ დაიცვან თავი უძრავი ქონების გამყიდველმა და მყიდველმა გარიგების დადებისას? — ექსპერტის რჩევა და უძრავი ქონების მიმოხილვა GEOLN.COM-ზე. ფოტო 1ჩვენ გირჩევთ, რომ გარიგების დადებისას ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იყოს ყველა არსებითი პირობა, მათ შორის ხელშეკრულების საგნის ღირებულება, გადახდის პირობები, ქონების სამართლებრივი და ფაქტობრივი მდგომარეობა, მყიდველის რეგისტრაცია ვალდებულებით მთლიანი თანხის გადახდამდე, მხარეთა პასუხისმგებლობა შეუსრულებლობის შემთხვევაში და ა.შ. სტანდარტულ შაბლონში ეს პირობები არ არის გათვალისწინებული, რასაც შეუძლია გამოიწვიოს სირთულეები რომელიმე მხარის მიერ დარღვეული პირობების აღდგენისას. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ყველა დეტალის განხილვა და საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულებაში ჩამატება, ყიდვა-გაყიდვის პროცესის დაწყებამდე.

ასევე, სრული თანხის წინასწარ გადახდისას, მყიდველის უფლებების დასაცავად, გირჩევთ ხელი მოაწეროთ თანხის მიღება-ჩაბარების აქტს, სადაც გამყიდველი ადასტურებს, რომ მან ფული წინასწარ მიიღო და თავისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მყიდველს ამ აქტის საფუძველზე, აქვს უფლება მოითხოვოს გადახდილი თანხის დაბრუნება.

 უფრო მეტი ყიდვა-გაყიდვის გარიგების რთული საკითხების და ასევე იურიდიულ მხარდაჭერის შესახებ იხილეთ აქ.


Diana Kabakci

საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მთავარი ექსპერტი
განათლება: MBA, უმაღლესი ეკონომიკა
სფერო: უძრავი ქონება / ინვესტიციები / იურისტი
ჩატარდა კონსულტაციები: 250
ქვეყნების ექსპერტი: Cyprus, საქართველო, ყაზახეთი, Poland
ენების ფლობა: Russian / Georgian / English / Turkish
გამოცდილება: 13 years
ექსპერტული პუბლიკაციები: 546