ყიდვა/გაყიდვის გარიგების თანხლება

გარიგების თანხლება
უძრავი ქონების ყიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები ხშირად რთულ ფინანსურ და იურიდიულ პროცესებს წარმოადგენს:
• მყიდველისა და გამყიდველის ქვეყნების ქანონმდებლობითი განსხვავებები.
• დოკუმენტაციის ხარისხიანი თარგმანის პრობლემა
• გარიგების მრავალი ეტაპი და ვადები, გათვლები (როდის მოხდება თანხის გადაცემა), იურიდიული გაფორმება. ახლა ბევრ ქვეყანაში უძრავი ქონების ბაზარზე გარიგებები გამჭირვალე გახდა, რადგან ობიექტის ყიდვა/გაყიდვასთან დაკავშირებული ყველა მონაცემები და დოკუმენტაცია არის ხელმისაწვდომი სახელმწიფო ორგანოების ოფიციალურ საიტებზე.
თუმცა როგორც აჩვენა პრაქტიკამ, თუ მარტივი გარიგების დადება მესამე პირის გარეშე კლიენტს კიდე შეუძლია, რთული კატეგორიის გარიგებების (გაცვლასთან, იპოთეკასთან, დაგირავებული ქონების ყიდვასთან, უძრავი ქონების შეთანხმებით ყიდვასთან, გადარიცხვასთან და უცხო მოქალაქე პირთა პასპორტების აპოსტილირებასტან დაკავშირებული გარიგებები), სერიოზული გამოცდილის გარეშე დამოუკიდებლად დადებას Geoline არ ურჩევს.

ხშირად ასეთ შემთხვევაში არა მარტო შეუძლებელია დადებითი შედეგების მიღება, არამედ ამან შეიძლება გამოიწვიოს უფრო დიდი ფინანსური დანაკარგები, ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო მოსალოდნელი.

თითოეული უძრავი ქონების ობიექტის აღწერაში ჩვენც რესურსზე თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ღილაკი გარიგების თანხლების შეკვეთა ან მოგვმართოთ ცხელ ხაზზე: +995 558 7000 88. ჩვენ სიამოვნებით დაგეხმარებით დროის ეკონომიაში და მოგცემთ უფასო პირველად კონსულტაციას თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით.