როგორ მუშაობს უძრავი ქონების ინვესტიის ნდობა (REIT)?

უძრავი ქონების ინვესტიციის შესაძლებლობები REIT– ის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია 18/02/2021

 REIT (Real Estate Investment Trust) საინვესტიციო ნდობა, არის კომპანია, რომელიც კოლექტიური ინვესტიციების საშუალებით იძენს უძრავ ქონებას და შემდგომ მართავს ან ანვითარებს მას. REIT შემოსავალს იღებს როგორც აქციების ღირებულების ზრდადან, ასევე იმ უძრავი ქონების იჯარისგან, რომელშიც ნდობა-ს ინვესტიცია აქვს ჩადებული. REIT ინვესტიციებს კომერციულ ფართებსა და და მომგებიან უძრავ ქონებაში დებს.

როგორ მუშაობს უძრავი ქონების ინვესტიის ნდობა (REIT)? — ექსპერტის რჩევა და უძრავი ქონების მიმოხილვა GEOLN.COM-ზე. ფოტო 1

ინვესტიციების REIT- ში განხორციელება საკმაოდ სარისკოდ, მაგრამ ამასთანავე მომგებიანადაც მიიჩნევა, უძრავი ქონების საინვესტიციო ნდობა თავის აქციონერებს დივიდენდების დიდ სარგებელს დაახლოებით 8-15% სთავაზობენ.

   უძრავი ქონების ნდობა მარტივი პრინციპის მიხედვით მუშაობს: ისინი აგროვებენ ინვესტორთა ფულს და მათი მეშვეობით ყიდულობენ უძრავ ქონებას. REIT ფონდის წილის ან აქციების ყიდვით, ინვესტორი ხდება სხვადასხვა ათასობით უძრავი ქონების მცირე ნაწილის მფლობელი და დივიდენდის სახით ღებულობს საიჯარო პროცენტს.

 უძრავი ქონების მოვლა-პატრონობის, მოიჯარის ძებნის, რემონტის და დაზღვევის პასუხისმგებლობას ღებულობს ფონდი, ხოლო ინვესტორი იღებს მუდმივ შემოსავალს, ასევე ის მონაწილეობს ფონდის კაპიტალიზაციის ზრდაში.

    მაგალითად, იანუს ჰენდერსონის გლობალური ქონების (Janus Henderson Global Property) საერთო ფონდს თავის პორტფოლიოში მოეპოვება ფიზიკური უძრავი ქონება, რომლებიც მდებარეობს აშშ-ში, იაპონიაში, გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, ავსტრალიასა და სხვა ქვეყნებში. ასევე უძრავი ქონების ისეთი ტიპები, როგორიცაა საოფისე ფართები, სამრეწველო ობიექტები, სასტუმროები და სავაჭრო ცენტრები, საშენებლო კომპანიები, მენეჯმენტის მმართველი კომპანიები და ა.შ.

  ჯერჯერობით უკრაინაში ინვესტიციის მსგავსი ფორმის მაგალითები არ არსებობს - უძრავი ქონების ბაზრის დეველოპერების უმეტესობა მოქმედებს სტრატეგიით - “მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება”, გამონაკლის შემთხვევაში კი კომპანიის მენეჯმენტი, ე.წ. “ობიექტის მართვა”, რაც მოიაზრებს არა მომგებიან მმართველობას, არამედ შენობის ტექნიკურ უზრუნველყოფას.


Diana Kabakci

საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მთავარი ექსპერტი
განათლება: MBA, უმაღლესი ეკონომიკა
სფერო: უძრავი ქონება / ინვესტიციები / იურისტი
ჩატარდა კონსულტაციები: 250
ქვეყნების ექსპერტი: Cyprus, საქართველო, ყაზახეთი, Poland
ენების ფლობა: Russian / Georgian / English / Turkish
გამოცდილება: 13 years
ექსპერტული პუბლიკაციები: 546