SGI Warsaw: נכס ממפתח

חפצים למכירה: 1
מחירים החל מ: 2450$למ"ר

מבנים חדשים במפה

קבלן

SGI הינה חברה המתמחה בבניית דירות ודירות באיכות גבוהה.

בעבודה עם קבוצה של אדריכלים פולנים ועולמיים מכובדים, אנו דואגים לפתרונות אדריכליים המבטיחים את נצחיותם של הפרויקטים שלנו, אדריכלות מודרנית ואסתטיקה קלאסית. בניינים נמוכים משרים אווירה שכנית, וגנים ביתיים יוצרים מקלט להרגעה.

אנו בונים מיקומים שנבחרו בקפידה ויוקרתית.

בהשקעות שלנו אנו מייחסים חשיבות רבה לארכיטקטורה ולחומרים באיכות גבוהה.

אנו חברים באיגוד המפתחים הפולני, המבטיח ללקוחותינו ציות לקוד התנהגות טובה, שפותח יחד עם משרד התחרות והגנת הצרכן.

תגובות

אין תוצאות

לשאול שאלה